Όχι, το Gateway τροφοδοτείται συνεχώς από το USB καλώδιο που είναι συνδεδεμένο με το router, ενώ οι «έξυπνες» συσκευές έχουν μπαταρία μεγάλης διάρκειας (2 ετών). Οι μπαταρίες συμπεριλαμβάνονται στις συσκευασίες.