Η μόνη ελάχιστη προϋπόθεση είναι να διαθέτετε ένα Gateway, που είναι το κεντρικό σύστημα διαχείρισης, και τουλάχιστον μια «έξυπνη» συσκευή. Η βέλτιστη λειτουργία της υπηρεσίας έγκειται στη χρήση όλων των «έξυπνων» συσκευών.