Επιλέξτε «μενού» και κατόπιν «συσκευές» και επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε.