Φυσικά, αρκεί να προσθέσετε δεύτερο gateway στην τοποθεσία που θέλετε να παρακολουθείτε. Θα χρειαστείτε πρόσθετο gateway και αντίστοιχα επιπλέον συσκευές για την κάθε τοποθεσία. Η κάθε τοποθεσία απαιτεί ξεχωριστό gateway που θα προσθέσετε.