Με τον αισθητήρα κίνησης μπορείτε να ελέγξετε εάν υπάρχει κίνηση στον χώρο που σας ενδιαφέρει ή μπορείτε να δείτε αν κινείται κάτι στο χώρο σας ενώ λείπετε.  Για παράδειγμα, αν κάποιος ανοίξει το συρτάρι σας, λαμβάνετε ειδοποίηση. Αν κάποιος μετακινήσει τα κοσμήματά σας, σας ενημερώνει. Αν κάποιος εισέλθει στο χώρο σας ή το κατοικίδιό σας μετακινηθεί σε άλλο χώρο, μπορείτε να λάβετε ειδοποίηση.