Με τον αισθητήρα υγρασίας μπορείτε να παρακολουθήσετε το επίπεδο της υγρασίας αλλά και της θερμοκρασίας στο χώρο σας, μέσω ειδοποίησης που θα λάβετε στο κινητό σας.