Πηγαίνοντας στο «Μενού», επιλέξτε το πεδίο «Συσκευές» για να δείτε ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες.