Είναι οι ενημερώσεις για την αλλαγή κατάστασης μιας «έξυπνης» συσκευής. Ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή αν μία συσκευή είναι ανοιχτή ή κλειστή, αν υπάρχει κίνηση ή διαρροή στο σπίτι και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια έχετε ρυθμίσει, ανάλογα κάθε φορά με το ποιες «έξυπνες» συσκευές έχετε εγκαταστήσει.