Οι "Κανόνες" είναι οι ρυθμίσεις που ορίζει ο χρήστης για κάθε έξυπνη συσκευή ή για συνδυασμό τους.
Δηλαδή μπορεί να ορίσει για παράδειγμα ότι εάν μια συσκευή σε κάποιο δωμάτιο έχει μία κατάσταση, τότε ανά εύλογο  χρόνο μια άλλη συσκευή θα αποκτήσει μία συγκεκριμένη κατάσταση ή/και θα λάβει μια ειδοποίηση σύμφωνα με τον χρόνο που επιθυμεί. Οι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν για ένα ή παραπάνω από τα διαθέσιμα σενάρια.