Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να απενεργοποιηθεί το gateway, οπότε και να παύσει η λειτουργία της υπηρεσίας και των «έξυπνων» συσκευών για ένα χρονικό διάστημα και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.