Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα απενεργοποιηθεί το gateway, οπότε και θα παύσει η λειτουργία της υπηρεσίας και των «έξυπνων» συσκευών για ένα χρονικό διάστημα και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.